ds. Johannes Aysma

Johannes Aysma, zonder zonder de 'van' in de achternaam, was predikant o.a. te Amsterdam.
Hij zou omstreeks 1640 geboren kunnen zijn en overleed in 1693.

Helaas is (nog) niet bekend hoe en of hij een telg is uit de adellijke familie Van Aysma.

Onderstaand komt uit het boek 'Lyste van de namen der predikanten die zedert de reformatie de de kerken behoorende onder de provintie van Utrecht, zo by leeninge als anderzints bedient hebben' Volume 1.  Bij: Johannes Visch, 1705, 188 pagina's.

 

 

http://www.knggw.nl/raadplegen/de-nederlandsche-leeuw/1916-34/82/

Pag. 148/151

Aanteekeningen uit de oude registers van ondertrouw van Amersfoort, medegedeeld door W . WIJNAENDT S VA N RESANDT . - (Vervol g va n XXXIV , 72.) Inteekenregiste r de r Hervormd e gemeente , dee l 164 9 1670 .

1 October 1669. D. : Johannes Aysma, bedienaer.des H . Evangelium s va n den Uythoor n wonende to t Kudel - steert, weduwn . va n Allett a van Hussen, en juffr . Mari a Qabri, j.d . wonende to t Amersfoort; alhie r getr . 26 Oct.

 

Op het huwelijk van Hendrik Lampe en Maria Aysma op 13 januari 1726 werd een huwelijksgedicht gemaakt, zie
https://books.google.nl/books?id=SHJnts9Cd7EC&pg=PP1&dq=lampe+aysma&hl=nl&source=gbs_selected_pages&cad=3#v=onepage&q=lampe%20aysma&f=true