ds. Johannes Aysma

Johannes Aysma, zonder zonder de 'van' in de achternaam, was predikant o.a. te Amsterdam.
Hij zou omstreeks 1640 geboren kunnen zijn en overleed in 1693.

Helaas is (nog) niet bekend hoe en of hij een telg is uit de adellijke familie Van Aysma.


 

Hij schreef in 1685: Spiegel der Sibyllen, uitgegeven in Amsterdam.

Beschrijving

Indiase Afgod/Afgodsdienst, J. Aysma/ Doesburgh, 1685
Afkomstig uit het zeldzame werk van Johannes Aysma: Spiegel der Sibyllen, Amsterdam 1685.
Tekst: Indiaasche Afgod en Afgodsdient . Aanbidding der Rivier Ganges, Geestelijke Devotaren, Verbranding der ende byde Doode.
Antieke kopergravure op handgeschept papier. Afmetingen: 29 X 18 (blad). Met origineel beperkte marges. Origineel gevouwen, verso blank. Verzendkosten voor koper.

 

Beschrijving

De Godin Nemesis, J. Aysma/Doesburgh, 1685
Afkomstig uit het zeldzame werk van Johannes Aysma: Spiegel der Sibyllen, Amsterdam 1685. Tekst: De Godinne Nemesis.
Antieke kopergravure op handgeschept papier. Afmetingen: 15 X 18 (blad). Met origineel beperkte marges. Origineel gevouwen, verso blank. Verzendkosten voor koper.

Beschrijving

Jonas op het schip, J. Aysma/Doesburgh, 1685
Afkomstig uit het zeldzame werk van Johannes Aysma: Spiegel der Sibyllen, Amsterdam 1685. Tekst: De Nood der Scheeps-Luyden met Ionas.
Antieke kopergravure op handgeschept papier. Afmetingen: 15 X 18 (blad). Met origineel beperkte marges. Origineel gevouwen, verso blank. Verzendkosten voor koper.

 


 

Onderstaand komt uit het boek 'Lyste van de namen der predikanten die zedert de reformatie de de kerken behoorende onder de provintie van Utrecht, zo by leeninge als anderzints bedient hebben' Volume 1.  Bij: Johannes Visch, 1705, 188 pagina's.

 

 

http://www.knggw.nl/raadplegen/de-nederlandsche-leeuw/1916-34/82/

Pag. 148/151

Aanteekeningen uit de oude registers van ondertrouw van Amersfoort, medegedeeld door W . WIJNAENDT S VA N RESANDT . - (Vervol g va n XXXIV , 72.) Inteekenregiste r de r Hervormd e gemeente , dee l 164 9 1670 .

1 October 1669. D. : Johannes Aysma, bedienaer.des H . Evangelium s va n den Uythoor n wonende to t Kudel - steert, weduwn . va n Alletta van Hussen, en juffr . Maria Qabri, j.d . wonende to t Amersfoort; alhier getr . 26 Oct.


Op het huwelijk van Hendrik Lampe en Maria Aysma op 13 januari 1726 werd een huwelijksgedicht gemaakt, zie
https://books.google.nl/books?id=SHJnts9Cd7EC&pg=PP1&dq=lampe+aysma&hl=nl&source=gbs_selected_pages&cad=3#v=onepage&q=lampe%20aysma&f=true