Johan (of: Jan) Alberts van Aysma (1604-1659)

Reconstructie compagnie Jan van Aysma

Naam Functie Overige Overleden Bron:
Rienck Johannes soldaat 1638     Lidmatenboek Bolsward
Hendrick Wilckens Luitenant? 1640     Lidmatenboek Bolsward
Andries Bijl Adelborst 1640     Lidmatenboek Bolsward
Occo Fries Adelborst 1642     Lidmatenboek Bolsward
Philips Keller soldaat 1642     Lidmatenboek Bolsward
Gerrijt Gerrijts soldaat 1643     Lidmatenboek Bolsward
Adam Passer soldaat 1643     Lidmatenboek Bolsward
Jacob Perfeijt soldaat 1643     Lidmatenboek Bolsward
Albert Bouch Adelborst 1643     Lidmatenboek Bolsward
P. Heixan schrijver <1658     http://www.mpaginae.nl/At/compagnieschrijvers.htm
Pytter Heixan van Velsen vanaf 28-5-1658     http://www.mpaginae.nl/At/compagnieschrijvers.htm
         

 

Lidmatenboek Bolsward,29-4-1638:
Rienck Johannis soldaet onder den E E Jan Aysma
Griet Hanses zijn wijff op de cleijne dijlacker

 

Lidmatenboek Bolsward, 17-2-1640:
Hendrick Wilckens [Luitenant?] onder capitein Aysma wonende op de Nieuwstadt

 

 

Lidmatenboek Bolsward, 8-9-1640:
Andries Bijl Adelborst onder den E E Jan Aysma
en Antie Juriens zijn wijf

 

Lidmatenboek Bolsward, 6-8-1642: 
Occo Fries Adelborst onder den E Captein Jan v. Aysma
Fransijntje Caspers sijn huisvrou woonende op de dijck

 

Lidmatenboek Bolsward, 12-9-1642:
Philips Keller soldaet onder capitein Jan Aysma wonende op de Schilwijck
 

 

Lidmatenboek Bolsward, 4-2-1643:
Gerrijt Gerrijts soldaet onder den E man. Capit. Jan van Aysma wonende op Hockaerd

 

 

 

Lidmatenboek Bolsward, 22-4-1643:
Adam Passer soldaet onder den capitein Johan van Aysma, wonende op de campen
Jacob Perfeijt soldaet onder den capitein Johan van Aysma
Catarina Krefften sijn wijff, wonen op de Schilwijck
Albert Bouch Adelborst onder den capiteijn Johan van Aysma wonen op de Nieuw merck