Hotze Siercks van Aysma

Hij werd omstreeks 1580 geboren als zoon van Sierck Hotzes Aysma en Mary Lambertsdr.
Zijn vader was makelaar te Leeuwarden, dus zal Hotze (of: Horatius) daar geboren zijn.

Grootvader Hotze (of: Hothje) woonde op Aysma State te Beetgum