Rouwbord van Hotze Scheltes van Aysma (1681-1747) in de kerk te Den Bosch

 

Uit: C.F.X. Smits, De grafzerken in de kathedrale Sint Janskerk van 's-Hertogenbosch ('s-Hertogenbosch 1912) 367

De Sint Janskathedraal te 's-Hertogenbosch

Aytsma van Lauta

In den omloop van het hoogkoor ten Noorden, ter hoogte van de kapel, ten tijde van Van Heurn de H. Sacramentskapel genaamd, hing het rouwbord van een Frieschen Edelman, Aytsma van Lauta genaamd, die het laatste mansoir van zijn geslacht was; onder zijn wapen stond het volgende:

Hier ligt begraaven de Hoogwelgeb. Heer Jor. Hotse Aytsma van Lauta, zijnde de laatste van zijne Familie in leven Colon. Commandant over het Regiment van Zijn Excellentie den Heere Luitenant-Generaal Grave van Schaumburg-Lippe, sterft den 14 September 1747.

367

C.F.X. Smits, De grafzerken in de kathedrale Sint Janskerk van 's-Hertogenbosch ('s-Hertogenbosch 1912) 367

mr. Johan Hendrik van Heurn was rentmeester van de kerk te Den Bosch, heeft de rouwborden voor de Franse omwenteling nog kunnen opnemen en beschrijven.