Inventaris na overlijden Hotze van Aysma 1603

In mijn digitaal archief een kopie van de inventaris van Hotze van Aysma, overleden in 1603.

 

Een hellebaarde

[Een vrey?] slechte dolck

Een vrij schoot harnasch voor achter craege

Een pistolet met een holster
Een Cuyckbant tot harnasch