De compagnie van Hotze (Siercks) van Aysma

In 1631-1632 was zijn regiment te Bolsward


Reconstructie compagnie Hotze van Aysma

Naam Functie Overige Overleden Bron
Hans Enter   Woonde te Witzenhausen.
Huwde op 1-2-1607 te Bolsward met Rinck Wopkes, van Bolsward

Diende toen onder luitenant Aysma.

  www.allefriezen.nl
? Veldscheerder 1631 Vader van zoontje Gerlacus, 1631 geboren te Bolsward   www.allefriezen.nl
Reinert Claesz soldaat 1631     Lidmatenboek Bolsward
Asmus Juriens Adelborst 1631     Lidmatenboek Bolsward
Haije Thomis barbier/veltscheerder 1631     Lidmatenboek Bolsward
         

 


Bewijzen/aktes van soldaten/officiers

In de doopboeken van Bolsward staat op 30 oktober 1631:

'veldscheeren van Horatius Aysma, het kind Gerlacus'


In het lidmatenboek van Bolsward, 6-2-1631:
Reinert Claesz. soldaet onder den manaf. hopman Horatius Aysma en
Anneken sijn huijsvrouwe


Asmus Juriens Adelborst onder den manaf. Horatius Aysma
Ide sijn huijsvrouwe

--> Asmus Jurriens, ondertrouw 3-3-1621 met Iede Bruins uit Dokkum, bij het Gerecht te Dokkum. Hij is dan adelborst onder (hopman) Taeke Lieuwes.
Hij woonde toen te Odense (Denemarken) ?
----
Erasmus Juriens trouwde op 27-11-1630 bij het Gerecht te Harlingen met Leentie Alberts uit Harlingen. Hij woonde toen te Lange Sond (Noorwegen).
 

 

Lidmatenboek Bolsward, 22-4-1631:
Haije Thomisz Barbijer ofte veltscheerder onder den manhaftigen Hopman Horatius Aysma
ende Trijntje Pottters sijn huysfrouwe

Lidmatenboek Bolsward, met attestatie 1632:
De manaf. Horatius Aysma capiteijn van het Vriesche Nassausche Regiment en
Maria van Rensen sijn huijsvrouwe, wonende op de Cleijne Dijlacker