De Compagnie van Hessel Hotzes van Aysma

-broer van Schelte van Aysma
-Kapitein vanaf 1-7-1625, opvolger van Jan Sageman
-1629 in Bredevoort
-1632 in Rijnberk
-1632 bij Beleg van Breda
-1635 naar de Langackerschans
 


Reconstructie compagnie Hessel van Aysma

Naam Functie Overige Overleden Bron
Rienck van Sytzama Luitenant   8-10-1632 Maastricht stamboek Ferwerda