Hessel van Aysma in lijkstatie van Willem Frederik in 1664

De lijkstatie van Willem Frederik van Nasaau is ook getekend. In deze stoet liep ook Jonkeer Hessel van Aijsma mee.
Hij liep met de vlag met het wapen van Bielsteyn.

Dit moet Hessel Hotzes van Aysma (ong. 1635-<1680) zijn, gehuwd in 1668 met Johanna Agneta van Roeland.
Hij woonde waarschijnlijk op Rinsma State te Driesum, welk bezit uit zijn vrouw haar familie kwam.

NB: Het zou in principe ook Hessel Hessels van Aysma kunnen zijn (ong. 1637->1685), maar die was waarschijnlijk ritmeester en een 'hoge comissaris'.