Gerard Lauta van Aysma, de atleet

Een foto uit het album van Gerard Lauta van Aysma (1915-2012) uit het boek 'De rookende kogelstooter' van Jo Jeurissen uit 1997.
(e.e.a. ontvangen via Chris Konings)