Aktes Van Aysma

 

 

 

 

 

www.geldersarchief.nl

0521 Familie Van Broeckhuysen
Inventaris
1. Persoonlijk gedeelte
1.2. In het bijzonder
32 Gedicht op het huwelijk van Wild Hendrick van Broeckhuysen en Scheltina Anna Yda van Aytsma van Lauta, 1762. 1 katern

 

79 

Van de erfgenamen van mr. L. E, A. Baron Stoet tot Oldkuis 
te Haarlem. 

XXXIII. Archief van het geslacht Sloet. 

Geslacht Sloet. 

 

113. Schuldbekentenis, accoord, processtukken, enz., betref- 
fende het geslacht van Aysma, 1659  1759. 6 stukken. 

 

 

Trouwboek Ned. Hervormde gemeente te Zutphen 1710-1811.
Trouwen van Hotse Aisma van Lauta en Anna Geertruid Swaan, op 23 november 1727 in de Franse (Waalse) kerk te Zutphen.

Dopen Schelto Philip, zoon van Hotse Aysma van Lauta en Anna Geertruid Swaen.
Op 25 september 1728 door predikant Laur: le Brun.

Dopen van Scheltina Anna Ida, dochter van Hotse Aysma van Lauta en Anna Geertruid Swaan op 18 augustus 1741 te Zutphen.

 

Trouwakte van Wilt Henri van Broeckhuijsen en Scheltina Anna Ida Aisma van Lauta, op 8 aug. 1762 in de Fransche kerk te Zutphen.

 

Overige aktes


-----------------------

 

uit: Krantenbank Zeeland. Zierikzeesche Courant dd 4-10-1873.

 

Boven: huwelijk van Circk Aisema

 

Boven: ondertrouw van Elisabeth Magdalena van Aissema, dochter van Foppe van Aitzema (geen Aysma dus)

Boven: doop van Cyrick van Aysma

Dopen van Maria, dochter van 'fendrich' Hessel van Aysma en Johana Angneti Rulandts op 8 oktober 1671 te Lieroord.

Dopen van Joas, zoon van 'C(apitein?) Hessel van Aijsma en vrouw Johanna .... Rulandia (?) op 28 december 1673 te Lieroord.