De Van Aylva herenbank te Schraard

 

Volgens koster J. Zijlstra, is bij de restauratie (jaren 50/60 vd 20e eeuw), de oude herenbank van de Aylva's van plaats veranderd. Hij stond eerst verderop onder het raam ongeveer. De bank had voor de restauratie nog de oude kap erop, waarvan bekend is dat daarop de latijnse tekst over Bachus stond.

In het middenpad schijnt nog een soort houten schutting te hebben gestaan. Hierdoor konden de mannen de rokken van de vrouwen niet zien.....

In het voorste gedeelte van de kerk staat nu een bank, die oorspronkelijk in de kerk thuis hoort, tegen de achterwand aan. Daar stonden aan beide kanten gelijke banken. Eentje staat er nu nog.

In de beschrijving van Van der Aa (geschreven tussen 1839 en 1851)

Vˇˇr aan de kap van een oud vervallen gestoelte in deze kerk, eertijds aan het geslacht van Aylva toebehoord hebbende, leest men dit zonderlingen Latijnsche opschrift:

In patria Bacchus puerili aetate triumphum

Ducit, et ex hederÔ serta virente gerit;

Net portatur equis, sed onus matresque virique

Dum subeunt, late tympana rauca sonant.

(d. i. Bacchus kwam in zijne jeugd in zegepraal in zijn vaderland, en droeg een krans van groene veil: hij werd niet door paarden gedragen, maar de vrouwen en mannen gingen onder hem gebukt, terwijl de klank der schorre trompetten heinde en verre gehoord werd).

 

In 1930 kwam de 'Voorlopige lijst' van Monumenten van Geschiedenis en kunst over Friesland uit.
Hierin staat vermeld dat deze bank 'een gewijzigde overhuiving' had.