Familie Aylva

boven: schilderij uit 1750 van Tjaard van Aylva (1712-1757), kasteel Rosendael (www.collectiegelderland.nl)

 


--> Glas in lood raam uit 1642 met naam en wapen van Feyo van Aylva.
(Museum Paul Tetar van Elven in Delft, foto Supersneuper)


--> bijdrage van Douwe van Aylva (ws is dit Douwe van Aylva 1579-1638) in het album Amicorum van Pieter van Harinxma


--> Epitaaf in de kerk te Waaxens (Dongeradeel) van Douwe Douwes van Aylva (1563-1591)

--> grootouders van Douwe van Aylva: Aylva-Thema en Mockema-Foppinga

--> grootouders van Syts van Tjessens: Tjessens-Galama en Bunga-Scrinsema

--> familiewapens Aylva-Thiema
Epitaaf van Douwe Douwes van Aylva in de kerk te Waaxens (D).


--> Hessel Meckema van Aylva
Geschilderd door Wybrand de Geest.
(collectie Fries Museum, online)