SIPPENS


Avondmaalsschaal te Wommels

Op een zilveren avondmaalsschaal

'Dees schotel door de diaconije van Wommels gekogt,
als predikant was, D.mus Regnerus Lantinga, ouderlingen Rients Gerrijts, en Sijbe Sijbrens

Diakens. Gerrit Heerts Hiemstra en Tomas Jakobs Sippens

in 't jaar 1764


Do. R. Lantinga kwam als cand. te Wons 1760, naar Wommels 1763 em. 1795 en overleden 1796.

 

Tomas Jakobs Sippens was in 1755 getrouwd met Grietje Wijbes Stapensea en woonde te Wommels op stem nr. 10.