ATLAS van de provincie FRIESLAND 1861, door Bernh. Behrns