ARTIKELEN OVER SCHETTENS-LONGERHOUW

Uitgave in: Viadukt Titel
    Worp van Thabor, Kroniek
1542 35 Charterboek 1542 (oftewel: beneficiaal boeken)
1578   Personele Impositie
17.. 86 Tegenwoordige Staat van Friesland: Schettens en Longerhouw
1839-1851 86 Van der Aa's aardrijkskundig woordenboek
1877   Gids voor reizenden, door M.E. vd Meulen
1893   Naamlijst van Grietmannen: de Osinga's
1894-1919 67 - 48 Historische wandelingen door Friesland: Schettens  en  Longerhou
1906 164, 165, 166 De Vrije Fries, 'Armengoederen en Armebesturen'
1906 79 Ongeluk met tram bij tolhuisje te Schettens.
1922 172, 173, 174, 175, 176, 177, 178, 179, 180 Geschiedenis van het Chr. Onderwijs te Schettens, geschreven door Douwe Simons Scheepsma.
1930 127 Voorloopige lijst der Nederlandsche Monumenten van geschiedenis en kunst
jan. 1937   De Stuwdam, met foto van: Schettens-Longerhou: 25 jaar chr. Jongelingsvereniging Bid en Werk.
1941-1948 82 - 83 - 84 De Schoolmeesters van Wonseradeel: Schettens en Longerhouw
14 maart 1950 30 Van Langerhove tot Longerhouw, deel 1
17 maart 1950 31 Van Langerhove tot Longerhouw, deel 2 
5 mei 1950 65 Schettens in de loop der eeuwen, deel I
12 mei 1950 66 Schettens in de loop der eeuwen, deel II
19 mei 1950 82, 83, 84 De Schoolmeesters van Schettens en Longerhouw, deel 1
9 juni 1950 82, 83, 84 De Schoolmeesters van Schettens en Longerhouw, deel II
1955-1960 103-107 De historie gaat door het eigen dorp
1969 46 Geakunde Wűnseradiel: Skettens  en  Geakunde Wűnseradiel: Longerhou
tussen 1960-1980 68 Osinga State, krantenknipsels over de historie
15 december 1961 06 Historie van Schettens en Longerhouw onder de loep
10 augustus 1971 39 Notities bij onze Friese Vredehoven: Schettens
10 augustus 1971 87 Doarpsfeest Skettens-Longerhou
1971   De ballade van Longerhouw
8 januari 1977 38 Ook vroeger was een ethisch réveil nodig  
aug. 1979   Skettens-Longerhouw: "In stikje fan us libben"
??   Frieslands verleden Westergo
1988 167 De Nederlands Hervormde Kerk van Longerhouw, door G. Elzinga 
1994 93 De Hervormde kerk van Longerhouw, door T.E. van Popta
19-10-1995   Op naam: Schettens
April 1999   Friesland Post: 'De rijke Osingas van Schettens'
juli 2005   De Hervormde kerk van Schettens (A.A. Buwalda)
2 aug. 2005   Landschapswandelingen Schraard