EMIGRANTEN UIT ONZE DORPEN


 

Vetrekdatum Bestemming Staat aam Woonde te Kinderen die meegaan:
1854  Amerika Bokke Dirks Stremmeler en 
Pietje Yebs Seffinga
Woonde in 1844 te Schettens Bittenserpaed 2. Later te Franekeradeel Dirk, Yeb, Folkert, Klaas, Frouke
28-3-1873 Noord Amerika Tiete Baukes Rijpma en Grietje Joukes Wiersma Woonden te Schettens op nr. 28 (nu Bittenserpaed 16)

Bauke en Doetje

28-3-1873  Noord Amerika. Feike Durks Stremler en Antje Johannes Rosier Woonden te Schettens op nr. 13B (nu Van Osingaweg 2).

Kaatje, Nieske, Trijntje

28-3-1873 Noord-Amerika. Jorke Jans Westra en  Trijntje Gerrits Wezel Woonden op nr. 12 (nu Van Osingaweg 6) 

Jan, Haikje, Gerrit, Doutzen, Frans

28-3-1873 Noord-Amerika Jurjen Tjerks Dijkstra en Sjoukjen Sjieukes Boersma Woonden tot 1866 op de kleine kerkeplaats, te Schettens. Hierna woonden ze op nr. 25c (nu Van Osingaweg 38).

Wybrigje, Tjerk, Sjieuke, Jan

mei 1883 Amerika Oege Joukes Post Woonde te Schettens, op nr. 27b (nu Bittenserpaed 12-14)
1884  Noord - Amerika Jouke Oeges Post en 
Aukjen Altena
Woonden te Schettens, op woonschip. Oege (1868), Hieke (1879), Maaike (1879), Douwe (1880).
6 april 1893 Amerika Rinse Sjoerds de Witte Woonde te Longerhouw? bij zijn ouders? Kwam op 1 sept. 1894 terug van Amerika.  Maart 1895 vertrok hij opnieuw naar Amerika, waar hij later dood werd aangetroffen in Elizabeth Hotel, vermoedelijk vermoord.
apr. 1893 Amerika Gosse Meintes Bootsma Woonde te Schettens op nr. ? In 1891 op nr. 23a
18-3-1897
(toen aangekomen)
Amerika Keimpe Atema Kwam van Witmarsum
(woonde daarvoor op nr. 38 ?)
Aan boord overleden
27-2-1901 Woonden in Amerika, IOWA, Boyden. Harmen Zijlstra In 1913 kochten Harmen en Folkert Zijlstra een stukje grond in Schettens, waar een nieuw huis werd gebouwd. Nu Van Osingaweg 54.

Onbekend is of zij er zelf ook in hebben gewoond, of dat het voor hun moeder was, die daar later ook woonde.
Hun vader was nml. in 1912 overleden.

4-12-1901 Amerika Gatze Atema Ging naar zijn broer Keimpe
juli 1901 Amerika Zuid-Oost Texas D. Rienstra Jzn. zie LC 12-7-1901
11-2-1902 Amerika Folkert Zijlstra
26-2-1902
(toen aangekomen?)
Amerika Doeke en Gerrit Atema Naar Wyckhoff, New Jersey.
naar broer Theunis? Atema.
15-4-1905 Amerika Lolke van 't Zet Woonde te Schettens.
Ging naar broer Douwe
24-2-1906 Noord Amerika Douwe Heinsma
Emke Knorr
Douwe woonde te Schettens op nr. 47 (nu Van Osingaweg 22)

16-2-1907 Amerika Jan Popkes Zijlstra +
Sara Renema
Woonde te Schettens, op Bittenserpaed 2 11-1-1907 vertrokken volgens burgerlijke stand.
22-8-1908 Amerika Huibrecht Kurpershoek Woonde op Van Osingaweg 42
12-12-1908 Amerika Hessel Atema (woonde op nr. 38) Ging naar zijn broer Gerrit
6-3-1909 Amerika Anne Popkes Zijlstra Woonde te Schettens, op Bittenserpaed 2 26-2-1909 vertrokken volgens burgelijke stand.
24 april 1909
Met de 'Potsdam' 
Amerika.
Bestemming was New Jersey, Wyckhoff.
Sjoerd J. Atema en 
Trijntje Atema-Roedema
(woonde op nr. 38)
Moeder en zoon.

Sjoerd liet zijn afscheid vastleggen op het kerkorgel te Schettens.Trijntje was 55, Sjoerd was 22 en 'marchant'. Als thuisadres werd 'brother' Roedema te Schettens genoemd.

24 april 1909
Met de 'Potsdam' 
Amerika Jarig Knorr
Imke Knorr +
Antje (Knorr) van den Berg
Jarig en Imke waren broers. 
24 april 1909
Met de 'Potsdam' 
Amerika Douwe Heinsma
Geertje (Heinsma)
Man en vrouw
4-12-1909 Amerika Jan Spijksma +
Dieuwke Piersma
man en vrouw
Woonde op Bittenserpaed 20
4-12-1909 Noord Amerika Klaaske Adams van der Meer (Klaske Robijn) Woonde te Schettens, op nr. 23 Ging met Jogchum vd Schaaf, etc.
17-12-1910 Noord-Amerika Jan Sjoerds de Witte Woonde te Schettens, 
op Marnedijk 1.
ging naar zwager Jan Buma.
18-3-1911 Noord-Amerika Hawarden
IOWA
Huite Weidema Woonde te Marssum Geboren te Schettens
22-4-1911 Amerika Neeltje van Abbema 
(Neeltje de Witte)
Sjoerd de Witte
Broer de Witte
Zij vrouw van Jan de Witte
(zie hierboven)
30-3-1912  Amerika Johan Douwes Buwalda en  Lolkje Robijn Woonden te Schettens, op Viersprong 4 Antje, Klaaske, Lolkjen, Wiepke, Douwe, Sybrigje.
27-9-1913 Amerika Lieme Knorr
Jarig Knorr
Woonden te Schettens, op Bittenserpaed 12 Broers. Jarig woonde er al en ging opnieuw.
19-4-1916  Amerika Dieuwke Heinsma Woonde te Schettens, op Van Osingaweg 22 

Haar zoon Douwe, zie hierboven, ging haar voor in 1909.

aug. 1920 Amerika Lieuwe Bangma Woonde te Schettens, op Marnedijk 7 Ging naar oom H. Bosma
1 januari 1923 Noord Amerika F. Bangma (Freerk?) Woonde te Schettens, op Marnedijk 7
1947     Dirk Minze de Vries Woonde te Longerhouw, Schraarderlaan 2  
1957 Canada   Jan Spijksma +
Grietje de Haan
Woonde te Longerhouw, Schraarderlaan 2  
11-8-1966 Amerika Riemer Buwalda Woonde in 1966 te Schettens op Van Osingaweg 7.
16-9-1969 Amerika Sijbren IJeb Reitsma Woonde 1969 te Schettens op Filenserwei 4

 


Name  Residence  Echte naam Ingevoerd Age  Age  Born Passenger 
Record
1 Atema, George Gatze Atema OK Schettens 19  1882  1901 
2 Atema, Hessel Hessel Atema OK Schettens, Holland 20  1888  1908 
3 Bangma, Lieuwe Lieuwe Bangma OK Schetten, Holland 21  1899  1920 
4 Bootsma, Gosse Gosse Meintes Bootsma OK Schettens 23  1870  1893 
5 Buwalda, Antje Antje Buwalda OK Schetten, Holland 16  1896  1912 
6 Buwalda, Dornva Douwe Buwalda OK Schetten, Holland 1908  1912 
7 Buwalda, Johan Johan Buwalda OK Schetten, Holland 38  1874  1912 
8 Buwalda, Klaske Klaaske Buwalda OK Schetten, Holland 11  1901  1912 
9 Buwalda, Loldje Lolkje Robijn OK Schetten, Holland 35  1877  1912 
10 Buwalda, Lolkje Lolkje Buwalda OK Schetten, Holland 1903  1912 
11 Buwalda, Sieberizje Sybrigje Buwalda OK Schetten, Holland 1910  1912 
12 Buwalda, Wiepkje Wiepkje Buwalda OK Schetten, Holland 1905  1912 
13 Kehrli, Marie Schettenhaub 18  1889  1907 
14 Knorr, Lieme Lieme Knorr OK Schetten, Holland 20  1893  1913 
15 Kurpershock, Huibert Huibrecht Kurpershoek OK Schetten, Holland 22  1886  1908 
16 Penema, Sara Sara Renema OK Schettens 32  1875  1907 
17 Piersma, Dieuwke Dieuwke Piersma OK Schettens, Holland 22  1887  1909 
18 Spyksma, Jan Jan Spijksma OK Schettens, Holland 22  1887  1909 
19 Tylstra, Jan Jan Zijlstra OK Schettens 24  1883  1907 
20 Van 'A Zet, P. Lolke van 't Zet  OK Schettens 24  1881  1905 
21 Zylstra, Anne Anne Zijlstra OK Schettens, Holland 23  1886  1909 

 

Echte naam Ingevoerd
1 Atema, Sjoerd Sjoerd Atema OK Schellens, Holland 22  1887  1909 
2 Atema, Tryntje Trijntje Roedema OK Schellens, Holland 55  1854  1909 
3 de Witte, Jan Jan S. de Witte OK Schellens, Fried, Holland 34  1876  1910 
4 Heinsma, Douwe Douwe Heinsma OK Schellens, Holland 24  1885  1909 
5 Heinsma, Geertje Geertje ? OK Schellens, Holland 24  1885  1909 
6 Knor, Antje Antje Knorr OK Schellens, Holland 20  1889  1909 
7 Knor, Tmke Imke Knorr OK Schellens, Holland 24  1885  1909 
8 Knorr, Jarig Jarig Knorr OK Schellens, Holland 21  1888  1909 
8 de Witte, Broer Broer de Witte OK Schellen Fisl., Holland 1909  1911 
9 de Witte, Jan Jan S. de Witte OK Schellens, Fried, Holland 34  1876  1910 
10 de Witte, Neeltje Neeltje van Abbema OK Schellen Fisl., Holland 30  1881  1911 
11 de Witte, Sjverd Sjoerd de Witte OK Schellen Fisl., Holland 1905  1911 
1 Heinsma, Dousve Douwe Heinsma OK Schecthens 21  1885  1906 
2 Knorr, Emke Emke Knorr OK Schecthens 21  1885  1906 
1 Heinsma, Dieuwke Dieuwke Heinsma OK Schittens, Holland 52  1864  1916 
2 Scheepsma, Akke Akke Scheepsma  OK Schittens, Holland 21  1894  1915 
1 Prionstra, Daniel Daniel Triemstra? Schottens 22  1879  1901   view (farmer) Vanuit Bremen vertrokken. 26-7-1901 aangekomen

Hiute Weidema    Marssum, Holland    1911  20  View View View

 

 

Name  Residence  Age  Born*  Arrived  Passenger 
Record
1 de Boor, Bouwe Longerhoun, Holland 19  1902  1921 

History
Orange City can trace its roots to a second Dutch migration to the New World, this time to the Midwest in the 19th century. A religious revival, accompanied by a desire for freedom of religious expression and for a better life in general, led thousands of Dutch Reformed people to immigrate to the United States. Their best-known colonies were Holland, Mich., and Pella, Iowa, both begun in 1847. Most of these immigrants soon joined the Reformed Church in America (RCA). In the 1870s, some Pella residents, led by the enterprising Henry Hospers, moved to inexpensive, fertile lands in northwest Iowa, about 40 miles north of Sioux City, and established Orange City.