Siwart Aisma

Aardigheid: in de novelle "Amazone" van schrijver/dichter mr. Carel Vosmaer (1826-1888) komt een Siwart Aisma voor.
Het zal wel niets met de adellijke tak Van Aysma te maken hebben, maar toch aardig om te weten.

Hetet schilderij hieronder heet "Amo te ama me" en is geschilderd in 1881 door Lourens Alma Tadema.
Het schilderij is dus gebaseerd op het een jaar eerder verschenen novelle "Amazone", waarin Siwart Aisma de hoofdrol speelt.
De persoon rechts op de bank is dan in dit geval Siwart Aisma.

zie ook: http://data.collectienederland.nl/page/aggregation/fries-museum/97696

Juist dit schilderij heeft door zijn titel een duidelijke band met Nederland. “Amo te ama me (Ik houd van jou, hou jij van mij)“ is ontleend aan de novelle “Amazone” van de Nederlandse schrijver en dichter mr. Carel Vosmaer (1826-1888). Het verhaal verscheen in 1880 en speelt in het antieke Rome. Daarin geeft de fictieve Nederlandse schilder Siwart Aisma (een zeer Friese naam!) een ring met de inscriptie “Amo te ama me” aan zijn geliefde Marciana. De figuur van Aisma is gebaseerd op Alma Tadema zelf. De bekende 19de-eeuwse feministe Mina Kruseman (1839-1922, een andere goede bekende van Vosmaer, stond model voor Marciana. Vosmaer en Alma Tadema kenden elkaar al lange tijd. Zij correspondeerden met elkaar over allerlei onderwerpen zoals de kunstenaar ook met Ebers en anderen deed en zij brachten elkaar wederzijds bezoeken. Vosmaer vervulde tot 1873 een aantal functies bij de rechterlijke macht, onder andere als substituut-griffier bij de Hoge Raad in Den Haag. Vervolgens wijdde hij zich alleen maar aan de letteren. Hij was een gezaghebbend publicist over kunst en had een grote belangstelling voor de klassieke oudheid. Hij vertaalde onder andere Homerus. In 1881 verscheen van de hand van mr. C. Vosmaer een publicatie over Lourens Alma Tadema in de serie “Onze Hedendaagsche schilders”.