Grafzerk van Sijds van Aggama te Britswerd

1. Grote zerk (288x174cm); in de bovenrand gemerkt: P*C in de hoeken cirkelmedaillons met kwartierwapens : linksboven onherkenbaar verwoest, helmteken 3 struisveren; rechtsboven: mannenwapen (onder liggende wassenaar met ster erboven), vrouwenwapen onherkenbaar, helmteken uitkomende vogelkop; wapens en helmtekens op de onderste wapens onherkenbaar verwoest.

(R) Ao 1588 DE.18.IVLIJ.IS.INDEN. /
(HEERE.GERVST.DE.EEDELE.EERENF.SIJDS.VA.AGGEMA.)
Ao 1573.DE.13.DECEMBER /
(afgehakt: STERF.DE.EEDELEN.DVECHTSAME.IVFFROW.ATH VA OENEMA) /

tussen twee zuilen, afgedekt door een kroonlijst de totaal verminkt en afgehakte alliantie-wapens Aggema (halve Fr. Adelaar en enkele punten van sterren herkenbaar) - Oenema

Flauwtjes zijn ook de contouren van 3 struisveren zichtbaar. Hieronder twee cartouches, waarin geen opschriften zichtbaar zijn.


Dit zijn de ouders  van Ath Sijdsd. van Aggama die getrouwd was met grietman/gedeputeerde Sijbrand van Osinga uit Schettens.

 

De 'handtekening' van de beroemde zerkhouwer Pieter Claes Antiek.

   

 

Boven: van Aggama-van Aylva Boven: Douma van Oenema-van Harinxma
Boven: van Eminga-van Liunga Boven: van Harinxma-van Bonninga