Grafzerk Van Aggama te Witmarsum


TEKST MOET NOG NAGELOPEN WORDEN !!

Ao 1601 DE 26 JVNIJ STErf /
DE ......  EERENFES PIETER VAN AGGAMA

AO 16 .....  EELCK VA EEMINGHA

Ao 1610 DE 29 APRILIS /
STERF ............. EERBARE JETSKE VA AGGAMA