Aggema zerk te Witmarsum

Grote zerk middenin de Hervormde kerk te Witmarsum. Hij is gemerkt P*C, dus gemaakt door Pieter Claas (Antiek).

(Buitenrand)
Ao 1572 DE 27 JANVari STERF DE /
EEDELEN EERENTPHESTEN AELF VA AGGEMA /
Ao 1587 DE 4 FEBRVAr STErf /
DE EEDLE EERBARE SIJT VA AGGAMA SIJN SUSTER

(Binnenrand)
HIER LEIT BEGRAVEN DE /
EEDELE EERENTFESTE PIETER VA BALLE /
(EN ?) DIE EEDELE EER /
BARE JVFFROV JETSKE VA BALLE SIJN SUSTER

 

 

Alliantiewapen linksboven, dus Alef en Sijt van Aggama hun grootouders aan vaderskant. Dit zijn dus Alef Peterzn. van Aggama getrouwd met Ynts Epesdr. van Aylva.

Alliantiewapens linksonder, namen onbekend tot nu toe.

(CBG: Familiewapen Ausema. Gedeeld: I de Friese adelaar, goud gesnaveld en gepoot; II in zilver een klaverblad vergezeld boven van twee eikels met de stelen omlaag, alles groen.)

Alliantiewapen rechtsboven, dus Alef en Sijt van Aggama hun grootouders aan moederskant. Dit zijn dus Sijds van Eminga getrouwd met Ansck Hobbesdr. van Liunga

Alliantiewapens in het midden van de grafzerk. Hier de wapens van de ouders: Pieter Alefs van Aggama en Ynts Sydsdr. van Eminga

De tekening van Martin uit de 19e eeuw van dezelfde grafzerk.