RENSUMA BORG

 

Hierboven de afbeelding van de Rensuma borg uit de 'Beckering' kaart uit 1781

 

www.borgen.nl

De Rensumaborg wordt reeds in 1555
genoemd. In 1662 is de borg bezit van de Ommelander adel.
Vele roemruchte geslachten hebben er gewoond, zoals de
Aggema's uit Witmarsum, de Alberda's van Menkema, de
Clant's van Zandeweer. Onno Alberda gaf de borg in 1700
zijn huidige aanzien. De laatste Alberda stierf
kinderloos. Er braken moeilijke tijden aan. In 1829 werd
de borg, de levende have en alles wat los en vast zat,
geveild. Honderden zware bomen in het bos werden gekapt,
de vijver met hoge berg, waarop een theehuis, verdween.
De borg is nog een tijdlang in gebruik geweest als
tuinbouwschool. De borg heeft een 17e, 18e en 19e eeuws
interieur. In 1996 is de borg gekocht door de Rensuma
Boon Stichting. Men is begonnen het landgoed in oude
luister te herstellen.


Uithuizermeeden heeft ook een borg, de Rensuma- borg. Deze borg is ook bewoond geweest door het geslacht Alberda

 

De Rensumaborg wordt reeds in 1555 genoemd. In 1662 is de borg bezit van de Ommelander adel. Vele roemruchte geslachten hebben er gewoond, zoals de Aggema's uit Witmarsum, de Alberda's van Menkema, de Clant's van Zandeweer. Onno Alberda gaf de borg in 1700 zijn huidige aanzien. De laatste Alberda stierf kinderloos. Er braken moeilijke tijden aan. In 1829 werd de borg, de levende have en alles wat los en vast zat, geveild. Honderden zware bomen in het bos werden gekapt, de vijver met hoge berg, waarop een theehuis, verdween. De borg is nog een tijdlang in gebruik geweest als tuinbouwschool. De borg heeft een 17e, 18e en 19e eeuws interieur. In 1996 is de borg gekocht door de Rensuma Boon Stichting. Men is begonnen het landgoed in oude luister te herstellen.
Borg en terrein niet open voor publiek.

 

Deze fietstocht start bij Café Restaurant Meiser aan de Hoofdstraat in Uithuizermeeden, vlakbij de plek waar het spoor de Hoofdstraat kruist. Vanaf de parkeerplaats gaan we rechtsaf richting Uithuizen. We nemen de vijfde weg rechts. Dit is de Rensumalaan. We kruisen het spoor en het lijkt alsof we, tussen een prachtige bomenrij door, recht op de Rensumaborg af fietsen. De Rensumaborg werd voor het eerst in de 17e eeuw vermeld. In 1662 stond het al bekend als een adellijk woonstee. In 1700 werd de borg herbouwd. De huidige borg heeft nog hetzelfde uiterlijk. 

 

Rensumaborg Foto van Wigbold Wierenga Een van de minder bekende Groninger borgen en niet eens zo gek ver van de veel bekendere Menkemaborg. Ook hier een fraaie bomensingel met daaronder weer de bekende börgbloumkes. De bomen op de singels bestaan voor het grootste deel uit in het verleden afgeknotte essen en esdoorns. Inmiddels zijn ze al lang weer uitgegroeid tot volwaardige bomen. Als in het voorjaar massaal het speenkruid bloeit, ziet men overal ook de bosjes loof van de vogelmelk. Bloeien doet deze plant veel later, in mei, als het loof al grotendeels weer is verdwenen.

 

Aan de westkant van de borg zijn inmiddels wat boom- en water- partijen aangelegd. Het is hier prima wandelen en fietsen.

http://www.natuurinformatie.nl/ecomare.devleet/
natuurdatabase.nl/i001992.html

`

 

http://www.homepages.hetnet.nl/~wijnio/rensuma.html

Rensuma werd in 1695 gekocht door Mello Alberda van Menkema, gehuwd met Susanna Tamminga.
Zij hadden drie zoons en die kregen elk een borg.
Onno Tamminga van Alberda kreeg Rensuma, Willem Alberda kreeg de borg te Godlinze en Unico Allard Alberda kreeg Menkema.
Deze boedelscheiding vond plaats op 29 januari 1700.

Onno was te Groningen geboren op 2 juni 1669. Hij trouwde op 15 november 1695 met Josina Petronella Clant, geboren december 1676, dochter van Egbert Clant van Nijenstein en Anna Lewe van de Klinkenborg te Kantens.
Onno en Josina hadden eerst op Ringeweer gewoond, waar ook hun twee eerste kinderen zijn geboren. Op die borg was de moeder van Onno in 1680 overleden.
Ze kregen in totaal tien kinderen. De eerste twee zijn waarschijnlijk vroeg gestorven, want hun namen werden weer aan latere kinderen gegeven.
De schoonvader van Onno overleed op 24 maart 1709. Toen werd Onno ook heer van Nijenstein.
Onno stierf op Nijenstein op 10 maart 1743. Zijn vrouw overleed op 10 mei 1746.

 

Jhr.Mr. P.J. van Swinderen

Degelijk bestuurder uit vermogende calvinistische Groningse regentenfamilie. Zorgde in Drente als Commissaris der Koningin dat er ook antirevolutionairen werden benoemd. Werd door de liberalen gepasseerd bij een voordracht voor de Hoge Raad. Dankte zijn benoeming tot vice-president van de Raad van State aan het kabinet-Kuyper  i. Overgrootvader van freule Wttewaall.

in de periode 1888-1911: vice-president Raad van State, Commissaris van de Koning(in)


[ V ][ ^^ ]

voornamen

Petrus Johannes

[ V ][ ^^ ]

personalia

geboorteplaats en -datum
Groningen, 25 juli 1842

overlijdensplaats en -datum
's-Gravenhage, 19 december 1911

levensbeschouwing
Ned. Hervormd
-    Was sinds 1861 tevens eigenaar van de borg Rensuma bij Uithuizermeeden
-    Zijn vader was advocaat en lid van Provinciale Staten van Groningen
-    Zijn schoonvader was burgemeester van Groningen
-    Een zoon van hem was burgemeester van Loosdrecht

naam vader
Jhr.Mr. O.Q.J.J. van Swinderen, Oncko Quirijn Jacob Johan

naam moeder
C.C. van Naamen, Catharina Cornelia

samenlevingsvorm
gehuwd te Groningen, 22 juli 1870

naam partner
Ch.W. barones van Imhoff, Christina Wilhelmina

kinderen
3 dochters en 3 zoons

broers en zusters
1 broer en 1 zuster


Mr. O.T. baron Alberda van Rensuma

regeringsgezind 1814-1849
in de periode 1814-1829: lid notabelenvergadering (1814), lid Staten-Generaal, lid Tweede Kamer, lid Eerste Kamer


[ V ][ ^^ ]

voornamen

Onno Tamminga

[ V ][ ^^ ]

personalia

geboorteplaats en -datum
Groningen, 16 juni 1754

overlijdensplaats en -datum
Uithuizermeeden (Gr.), 12 juni 1829

levensbeschouwing
Gereformeerd (Ned. Hervormd)

[ V ][ ^^ ]

loopbaan

-    raad in de Admiraliteit van Harlingen, vanaf 1782
-    raadsheer Hoge Justitiekamer, van 1783 tot 1784
-    lid Raad van State voor de provincie Groningen, vanaf 1785
-    raadsheer Hoge Justitiekamer, van 1786 tot 1788
-    scholarch, van 1787 tot 1788
-    gedeputeerde ter Staten-Generaal voor de provincie Groningen, 1789
-    raadsheer Hoge Justitiekamer, van 1790 tot 1791
-    gedeputeerde ter Staten-Generaal voor de provincie Groningen, 1792
-    raadsheer Hoge Justitiekamer, van 1793 tot 1795
-    drost van Fivelgo, 1803
-    lid Grote Vergadering van Notabelen voor het departement Wester-Eems, 29 maart 1814
-    lid Staten-Generaal der Verenigde Nederlanden voor de provincie Groningen, van 2 mei 1814 tot 1 september 1815
-    lid Tweede Kamer der Staten-Generaal voor de provincie Groningen, van 21 september 1815 tot 18 oktober 1824
-    lid Eerste Kamer der Staten-Generaal, van 30 oktober 1824 tot 12 juni 1829

[ V ][ ^^ ]

nevenfuncties

overzicht
lid Ridderschap van Groningen, vanaf 1814

[ V ][ ^^ ]

opleiding(en)

soort en plaats academisch onderwijs
Romeins en hedendaags recht (gepromoveerd op stellingen) Hogeschool te Groningen, van 1 juni 1772 tot 1772

[ V ][ ^^ ]

activiteiten

als parlementariër
Stemde in 1819 tegen de ontwerp-tienjarige begroting voor 1820-1830

[ V ][ ^^ ]

wetenswaardigheden

uit de privé-sfeer
Zijn vader was onder meer gedeputeerde staat, lid van de Raad van State, gedeputeerde ter Staten-Generaal en lid van de Admiraliteit van Amsterdam

ridderorden
Ridder in de Orde van de Nederlandse Leeuw

predikaten/adellijke titels
-    jonkheer, 28 augustus 1814
-    baron, 31 december 1825

[ V ][ ^^ ]

familie/gezin

naam vader
E.R. Alberda van Bloemersma, Edzard Reint

naam moeder
A.S. Gockinga, Adriana Sophia

samenlevingsvorm
gehuwd te Groningen, 14 mei 1775

naam partner
H.M. van Nyeveen, Harmanna Maria

familierelaties
-    Oom van G.H. Alberda van Bloemersma, Tweede-Kamerlid
-    Oom van E.J. Alberda van Bloemersma, staatsraad

 

Onno Tamminga ALBERDA VAN RENSUMA [Parents] was born 02 Jun 1669 in Groningen (Gron.), NL. He died 10 Mar 1743. Onno married Josina Petronella CLANT on 15 Nov 1695.

Onno was employed jonkheer.

Josina Petronella CLANT [Parents] was born Dec 1676. She died 10 May 1746. Josina married Onno Tamminga ALBERDA VAN RENSUMA on 15 Nov 1695.

They had the following children:

  M i Mello ALBERDA was born 03 Jul 1701 and died 25 Oct 1764.Menno ALBERDA VAN MENKEMA was born 15 Nov 1642. He died 03 Jul 1699. Menno married Susanna Elisabeth (Van Ludema) TAMMINGA.

Susanna Elisabeth (Van Ludema) TAMMINGA [Parents] was born 26 Apr 1646 in Usquert (Gron.), NL. She died 1680 in Uithuizen (Ringweer), NL. Susanna married Menno ALBERDA VAN MENKEMA.

They had the following children:

  M i Onno Tamminga ALBERDA VAN RENSUMA was born 02 Jun 1669 and died 10 Mar 1743.
  M ii Willem ALBERDA VAN GODLINZE was born EST ABT 1673.
  M iii Unico Allard ALBERDA VAN MENKEMA was born EST ABT 1673.

Egbert CLANT VAN NIJENSTEIN was born EST ABT 1641. He died 24 Mar 1709. Egbert married Anna LEWE VAN DE KLINKENBORG.

Anna LEWE VAN DE KLINKENBORG was born EST ABT 1650. She married Egbert CLANT VAN NIJENSTEIN.

They had the following children:

  F i Josina Petronella CLANT was born Dec 1676 and died 10 May 1746.

UITHUIZERMEEDEN

Provincie : Groningen
Opheffing : 1990 Hefshuizen (1992 Eemsmond)
Toevoegingen : -

I : 9 november 1886

"Van lazuur beladen met eenen zeemeermin, hebbende het bovenlijf van natuurlijke kleur, en het onderlijf, met staart en vinnen, geschubt van zilver, met opgeheven armen opstijgende uit eene zee van sinopel, waaruit achter de zeemeermin oprijzen korenaren van goud."

Oorsprong/verklaring :
Het wapen is afgeleid van het wapen van de familie Rensuma, een tak van de familie Alberda. De Alberda's splitsten in 1698 de heerlijkheden Uithuizen en Uithuizermeeden, waarbij de Rensuma's Uithuizermeeden kregen. Deze familie voerde in azuur een zilveren zeemeermin. De zee en de korenaren werden in het wapen van de gemeente toegevoegd, terwijl de meermin werd omgewend.

De meermin is opgenomen in het wapens van Hefshuizen en Eemsmond.


1839 - 1840 Jhr. mr. O. van Swinderen van Rensuma  

Lijst van voorzitters van de Tweede Kamer


Aleida Anna, geboren op 11-08-1884 te Leusden, h. Den Treek, overleden op 18-01-1933 te Loosdrecht op 48-jarige leeftijd.
Gehuwd op 30-jarige leeftijd op 24-06-1915 te Leusden met Jhr Quirijn Johan van SWINDEREN, 35 jaar oud, oud-burgemeester van Loosdrecht, oud-dijkgraaf Hoogheemraadschap Zeeburg en Diemen, geboren op 13-02-1880 te Groningen, overleden op 12-11-1959 te Loosdrecht op 79-jarige leeftijd, zoon van Jhr Mr Petrus Johannes van SWINDEREN heer van Rensuma en Christina Wilhelmina Isabella barones van IMHOFF.