Aysma beginpagina


 

Infanterie Regiment 577a

 

Inhoud
KolonelKolonel-CommandantLuitenant-KolonelMajoorKapitein
 Geschiedenis
GarnizoensplaatsenBataljonsCompagnieŽnKrijgsverrichtigenUniformBronnen

Geschiedenis  
Het regiment werd opgericht in 1577 als Regiment de Lalaing van Rennenberg. Bij de reorganisatie van 1752 ging het op in het
Regiment Rumpf als 2e bataljon. Na het overlijden van Kolonel Rumpf in mei van dat jaar ging het commando over het regiment over naar Kolonel Acronius en verwisselden de bataljons van nummer. Dit regiment ging verder als het Regiment Acronius, 1e bataljon. In 1772 werd de officiŽle benaming vastgesteld als Regiment Nationalen 17. In 1795 (Franse tijd) ging het 1e bataljon van dit regiment op in het 3e bataljon van de 2e Halvebrigade. Het 2e bataljon van dit regiment ging op in het 2e bataljon van de 1e Halvebrigade.

Het regiment bestond sinds 1752 uit 2 bataljons, elk met een grenadier-compagnie en zes musketier- compagnieŽn. Hoewel het regiment sinds 1772 officieel een nummer/naam droeg, werd dit alleen gebruikt op hun wapens en uitrusting, en waren ze beter bekend onder de naam van hun commandant (Kolonel). Begin 1793 bedroeg de (theoretische) sterkte 762 man. Na de oorlogsverklaring op 1 februari 1793 van de Franse Republiek aan de koning van Engeland en de stadhouder der Nederlanden werd de sterkte opgevoerd naar 983 man.

 

 
Kolonel  
30-08-1577 A George de Lalaing Graaf van Rennenberg
30-05-1580 B Filips Graaf van Hohenlohe, 18-05-1582 luitenant-generaal, 18-05-1582 generaal van het leger
01-06-1580 C Bernard de Merode van Rummen
10-02-1584 D Willem Lodewijk Graaf van Nassau (-Friesland), geb. 13-3-1560, overl. 9-6-1620, 20-07-1582 generaal van het leger
31-05-1620 E Ernst Casimir Graaf van Nassau (-Friesland), geb. 22-12-1573, gesneuveld voor Roermond 6-6-1632, 13-02-1607 veldmaarschalk
15-01-1631 F Jacob van Roussel, op verzoek ontslagen
16-01-1637 G Schelte van Aysma, overl. 23-8-1637
16-09-1637 H Ludolf Potter
12-11-1637 I Hessel Meckema van Aylva
17-03-1659 J Hans Willem van Aylva, overl. 3-1691, 17-01-1688 generaal-majoor, 12-04-1672 luitenant-generaal
25-03-1691 K Hessel van Aylva, gestorven aan wonden te Neerwinden 3-1694
03-03-1694 L Willem Frederik Baron van Schratenbach, overl. 15-12-1705, 03-09-1701 brigadier, 14-04-1704 generaal-majoor
27-02-1706 M Jarich van Ockinga, 01-01-1709 brigadier
16-04-1711 N Christiaan Graaf van Nassau-Dillenburg
24-06-1727 O Albrecht Wolfgang Graaf van Schaumberg-Lippe, 01-01-1742 luitenant-generaal, 1747 eervol ontslagen
17-04-1748 P Marinus Acronius, overl. 29-11-1870, 14-03-1766 generaal-majoor, 22-06-1779 luitenant-generaal
08-12-1780 Q Traugodt Baron von Nostitz, overl. 4-1786, 22-06-1779 generaal-majoor
02-06-1786 R Daniel Anthony Baron van Plettenberg, overl. 7-1792, 15-10-1787 generaal-majoor
08-08-1792 S Lodewijk Baron van Plettenberg (tot 1-7-1795)

Kolonel-Commandant  

Als de kolonel een hogere rang bekleedde werd een andere kolonel commandant van het regiment.

1e bataljon 1577-1795
19-09-1742 A Wijbrandus van Ayta, op verzoek ontslagen
18-03-1746 B Horatius Aytsma van Lauta
11-03-1773 C Augustinus Hixenius (tot 1784)
2e bataljon 1752-1795
18-03-1766 A Traugodt Baron de Nostitz, 22-06-1779 generaal-majoor
02-02-1774 B Daniel Anthony Baron van Plettenberg (tot 2-6-1786)
22-07-1779 C Jan Lodewijk Doys van Burmania, 00-02-1786 eervol ontslagen

Luitenant-Kolonel  
1e bataljon 1577-1795
00-00-1577 A Pieter Baron van Sedlnitzky
00-00-1591 B Taco van Hettinga
16-04-1603 C Julius van Eysinga, overl. 11-5-1631
15-07-1631 D Schelte van Aysma
16-01-1637 E Ludolf Potter
16-09-1637 F George Frederik Vrijheer van Schwartzenberg
09-03-1639 G Michael Potter
03-04-1648 H Damas van Loo
05-06-1666 I Jan van Roorda
24-06-1672 J Tjaerd van Andringa
18-10-1674 K Feyo van Burmania, overl. 14-1-1679
03-03-1677 L Gerrolt Juckema van Burmania, overl. 13-3-1679
21-02-1679 M Johan van Haersolte tot den Cranenburg, overl. 29-1-1716
29-04-1682 N Gijsbert Arensma van Walrich
29-03-1690 O Willem Frederik Baron van Schratenbach
25-04-1691 P Jarich van Ockinga
27-03-1706 Q Swier van Tamminga, overl. 1709
20-03-1710 R Jetzo Edzard van Beyma, overl. 14-11-1716 te Meenen (32 jaar)
13-03-1717 S Anthonius Hieronymus Josephus Baron van Scharrenberg
13-03-1723 T Adolph Hendrik Baumbach
17-03-1730 U Wijbrandus van Ayta
02-03-1739 V Johan Hendrik van Beylanus (tot 9-1766)
18-03-1743 W Hotse Horatius Aytsma van Lauta
18-03-1746 X Jan Andries van Sytzama
23-05-1747 Y Johan Brans, luitenant-kwartiermeester-generaal, overl. 1748
01-01-1748 Z Watse Andries van Burmania (tot 1763)
18-03-1766 AA Ludovicus Florus de Gerstein
18-03-1766 BB Augustinus Hixenius
24-12-1774 CC Henricus Spree
09-11-1778 DD Wijnold Meyerinck (tot 2-6-1786)
09-08-1788 EE Jasper Gerrit Baron van Ittersum
19-12-1789 FF Hendrik Balthazar Baron van Wevelinchoven
2e bataljon 1752-1795
15-08-1766 A Daniel Anthony Baron van Plettenberg
23-08-1766 B (titulair) J. Carel van Groin, eervol ontslagen 3-1771
14-11-1766 C (titulair) Cornelis Schutter (tot 1784)
23-03-1773 D Jan Lodewijk Doys van Burmania
14-03-1774 E (titulair) J.G. Frantzen
22-03-1776 F (titulair) Adriaan Lodewijk van Boekholt
01-11-1782 G Michael Lodewijk Terville
02-06-1786 H Wijnold Meyerinck, overl. 1787
09-08-1788 I Maurits Frederik Cornelis Charon de Saint Germain
19-12-1789 J Jasper Gerrit Baron van Ittersum

 
Majoor  
1e bataljon 1577-1795
00-00-1577 A Gilles Schaeckel, gesneuveld bij Steenwijk 30-6-1595
00-00-1599 B Rudolf van Schauwenburg
13-01-1607 C Jan Sageman
15-07-1631 D Ludolf Potter
16-01-1637 E George Frederik Vrijheer van Schwartzenberg
16-09-1637 F Hessel Meckema van Aylva
11-11-1637 G Michael Potter
24-03-1639 H Menno Houwerda van Meckema
10-04-1645 I Damas van Loo
03-04-1648 J Gosewijn Wijdevelt
05-03-1666 K Laes van Grovestins
14-03-1667 L Tjaerd van Andringa
26-11-1672 M Feyo van Burmania
25-02-1677 N Gerrolt Juckema van Burmania
02-03-1677 O Johan van Haersolte tot den Cranenburg
21-02-1679 P Gijsbert Arensma van Walrich
29-04-1682 Q Willem Frederik Baron van Schratenbach
29-03-1690 R Jurriaan Kock
28-03-1694 S Douwe van Sixma
12-04-1704 T Swier van Tamminga
27-03-1706 U Philip Joly
18-06-1706 V Jetzo Edzard van Beyma
27-04-1711 W Anthonius Hieronymus Josephus Baron van Scharrenberg
13-03-1717 X Eelco van Glinstra
02-03-1722 Y Adolph Hendrik Baumbach
13-03-1723 Z Wijbrandus van Ayta
17-03-1730 AA Hotse Horatius Aytsma van Lauta
19-09-1742 BB Jan Andries van Sytzama
05-01-1747 CC Watse Andries van Sytzama
05-06-1759 DD Augustinus Hixenius
23-08-1766 EE Henricus Spree
00-00-1770 FF Pieter Ysarn, overl. 3-1772
24-02-1774 GG Wijnold Meyerinck
19-08-1778 HH Hendrik Queysen
09-08-1788 II Hendrik Balthazar Baron van Wevelinchoven
19-12-1789 JJ J. Carel A. Van Croin
29-03-1793 KK Jan Cornelis Schutter (tot 1-7-1795)
2e bataljon 1752-1795
18-03-1766 A Daniel Anthony Baron van Plettenberg
18-03-1766 B Jan Lodewijk Doys van Burmania
02-06-1767 C U.J. van Sixma, overl. 10-1770 te Leeuwarden
23-03-1773 D Wijnold Meyerinck
24-02-1774 E Michael Lodewijk Terville
19-08-1778 F Jasper Gerrit Baron van Ittersum
05-05-1786 G Maurits Frederik Cornelis Charon de Saint Germain
-7-01-1789 H M.A. van Idsinga

 
Kapitein  

 
Garnizoensplaatsen  

Na 1752 geven twee garnizoenen, die door een schuine streep (/) gescheiden zijn, aan dat de twee bataljons niet in hetzelfde garnizoen lagen.

1715 Bergen
1716 Meenen
1719 Namen
1722 Nijmegen
1725 Namen
1728 Venlo
1731 Namen
1737 Venlo
1742 Venlo, Stevensweert
1744 Engeland
1745 Venlo
1746 's Hertogenbosch
1749 Groningen
1750 Coevorden, Bourtange, Langakkerschans
1752 Groningen/Coevorden, Bourtange, Langakkerschans
1753 Coevorden, Bourtange, Langakkerschans/Groningen
1754 Sluis/Tholen, Steenbergen, Lillo
1756 's Hertogenbosch
1757 Maastricht/'s Hertogenbosch
1758 Groningen/Nijmegen
1759 Kampen
1760 Bourtange, Langakkerschans/Kampen
1762 Hulst/Sas van Gent
1763 Namen
1767 Coevorden/Deventer
1768 Coevorden/Leeuwarden
1772 Axel, Philippine, IJzendijke/Tholen, Lillo, Scheldeforten
1773 Deventer
1779 Sluis
1780 Leeuwarden
1781 Harlingen/Leeuwarden
1784 Bergen op Zoom
1785 Sas van Gent/Philippine
1786 Nijmegen
1787 Elburg/Nijmegen
1789 Nijmegen
1790 Deventer
1792 Bath, Goes, Middelburg/Middelburg, Tholen, Zierikzee
1793 Breda
1794 's Hertogenbosch

 
Bataljons  

 

CompagnieŽn  

Officieren (Kolonel, Luitenant-Kolonel en Majoor) hebben ieder ook een eigen compagnie (zie aldaar).

 

Krijgsverrichtingen  

Zie ook de vermeldingen bij de diverse officieren.

1600 Nieuwpoort
1672 Groningen
1674 Seneffe
1692 Steenkerken
1702 Hulst
1708 Oudenaarden
1710 Bťthune
1746 Rocour
1794 Sambre

Uniform  
Het uniform in 1795: blauwe rok met gekleurde kraag, voering, borst en mouwomslagen. Op de mouwomslagen eventueel lissen (per regiment verschillend van vorm) of knopen, op de borstomslagen meestal lissen (per regiment verschillend van vorm).

Regiment Nationalen 17: Rode borstomslag met lissen

Bronnen  
Afstammingen en Voortzettingen der Infanterie door: H. Ringoir Bijdragen van de Sectie Militaire Geschiedenis (BSMG) nr. 1 ('s-Gravenhage, 1977)
Vredesgarnizoenen van 1715 tot 1795 en 1815 tot 1940 door: H. Ringoir Bijdragen van de Sectie Militaire Geschiedenis (BSMG) nr. 8 ('s-Gravenhage, 1980)
Hoofdoficieren der Infanterie van 1568 tot 1813 door: H. Ringoir Bijdragen van de Sectie Militaire Geschiedenis (BSMG) nr. 9 ('s-Gravenhage, 1981)
De Nederlandse Infanterie door: H. Ringoir in serie De geschiedenis van de Nederlandse Armee (Bussum, 1967)
The Dutch Army of 1793-1794 door: Mr. van Uythoven (www.NapoleonSeries.org/reference/military/organization/dutch.cfm.htm)


© DutchRegiments. Created 1-11-2001. Last update 10-1-2003