Front boven ingang Hervormde kerk te Schettens

In de zomer van 2011 waaide het front eraf tijdens een stormachtige wind. Timmerman H. Gietema uit Bolsward vond in het front een plankje met daarop enige teksten.

De luiden als volgt:

4 juli 1866. Dit Front is gemaakt
en voor gebragt door
Auke R. Bargsma van de
..... en de deur ook

----------

En is wegens begin brand den 31 Aug
1937 gerestereert door
M. Buwalda te Schettens

A. Lanting