Notities bij: Aant Buwalda

Woonde te Schettens, Bolsward.