Notities bij: Auke Sjoerds Algera

Woonde te Weidum.