Notities bij: Hans Melles van Dijk

Woonde te Tzum. Woonde op door hem gebouwde boerderij op de Wommelserweg 72 aldaar, van 1849-1892.