Notities bij: Sijbren Lieuwes Adema

Van Sijbren Adema hangt een rouwbord in de kerk te IJsbrechtum.