Notities bij: Schelte Sytzes Buwalda

Woonde te Koudum, Harlingen, Jirnsum, Kollum, Wolvega, in Ned. Oost Indie tot 6 juni 1860, Dronrijp.