Notities bij: Sijbren Djurres Reitsma

Woonde te Schettens, vanaf 13-5-1861 tot mei 1874 op nr. 25 (nu Van Osingaweg 78), kwam van Exmorra.
Voor eventuele meer informatie over deze persoon: zie e-mail van Sybrand Bonsma dd 17-7-1998.