Notities bij: Binnert Ruurds Adema

Woonde te Kubaard.