Notities bij: Gjalt Ates Adema

2e huwelijk een gok. Neemt in 1811/1812 de familienaam Adema aan. Woonde te Oudega.