Notities bij: Barre Adema

Was later ook drost en vrederechter van het kanton Rauwerd.