Notities bij: Johan Hora Adema

Was ontvanger der registratie te Nijmegen in 1868, Amsterdam 1879-1893.