Notities bij: Sijbout Jarigs Adema

Geb.datum eerst 1842.