Notities bij: Aaltje Linzes Meyer

Woonde voor haar huwelijk bij haar moeder te Garijp.