Notities bij: Jantje Gerrits Adema

Ongehuwd overleden.