Notities bij: Judichje Sybrens Bijlsma

Woonde te Garijp.