Notities bij: Gerrit Gerrits Adema

Woonde te Garijp.