Notities bij: Rinske Jongsma

Woonde te Nijega. Geboren 's morgens 1 uur te zijne huise aldaar.