Notities bij: Gerrit Gerrits Adema

Woonde te Garijp en later te Tirns. Verhuisde omstr. 1914 naar Wymbritseradeel.
Zat in 1900 in het leger, want verstuurde op 10-7-1900 brief aan ouders vanuit Utrecht.