Notities bij: Antje Johannes de Graaf

Woonde te Garijp.