Notities bij: Fetse Annes Elgersma

Woonde te Schraard. Was voogd over de kinderen van zijn overleden zwager Douwe Jans de Boer uit Schettens. Laatst genoemde was adm. kerkvoogd van Schettens en Fetse maakte het jaar 1855 dan ook af.
In het Fries Scheepvaartmuseum te Sneek bevind zich een 'gekuipte teil' uit 1854, waarop zijn naam is geschilderd:

Gekuipte teil. Ongelijke houten duigen en hoepels van wilgeteen. De kuip is ovaal van vorm. De bovenrand van de wand is gekarteld. De korte zijden steken uit naar boven. Het deksl is ovaal van vorm en heeft ook een gekartelde rand. Op het deksel een a-symmetrische handgreep met twee pyramidevormige puntjes. De binnenzijde is rood geschilderd, de buitenzijde donkerblauw en de hoepels tonen restanten van verguldsel. Op de buitenkant van het teiltje is in rood geschilderd: "F.A. Elgersma - 1854".