Notities bij: Bernhardus Wibo van Haersma Buma

Hoofd Bescherming Bevolking te Harlingen 1952-1961, hoofd Bureau Vereniging bedrijfszelfbescherming in de Scheepvaarthoek te Rotterdam 1961-1976, bestuurder ontvanger Mr. W.W. Bumaleen te Weidum 1958-1981.