Notities bij: Lucie de Boer

Woonde te Harich.
Lucy werd tegelijk met de zoon van de ambassadeur van Sovjet Unie, ook een Buwalda, gedoopt in de kerk te Burgwerd. Hierover heb ik een kranteknipsel in het buwalda-archief.