Notities bij: Luitske Baukes Bandsma

Woonde te Oostrum, Driesum.