Notities bij: Geert Remmertsdr.

Woonde te Kubaard.