Notities bij: Abel Annes van der Sluis

Woonde te Huizum.