Notities bij: Godefridus Sopingius

Was student te Utrecht en Franeker. Stond als dominee te Tjerkwerd van 1595-1596, te Schettens-Longerhouw 1597-1603 en te Bolsward van 1603 tot zijn dood op 30 nov. 1615. Was vaak classisscriba. Kon professor te Franeker worden. Bevriend met Joh. Bogerman jr.