Notities bij: Andrew A. Buwalda

Woonde te Amerika, Iowa, Marion County. Was samen met broer Gerrit eigenaar van een elektriciteitsfabriek in Pella, die de 'Buwalda Brothers' in 1906 ruilden met 3.000 'acres' land in Kansas.