Notities bij: Hielke Tjepkes Abbema

Grafsteen: ...oud ontvanger der Boelgoederen deezer Steede (Franeker dus) en Administreerende kerkvoogd van den dorpe Hitsum, oud 57 jaaren, 7 maanden 11 dagen en leit alhier begraven.
From: rodinmk@c...
Date: Sat Dec 6, 2003 5:43 pm
Subject: Abbema


Hallo genealogievrienden,

Ik heb op grond van verschillende bronnen een stukje genealogie van de
Abbema's weten te reconstrueren, maar ik kom op diverse plaatsen Abbema's tegen,
die
ik hier (nog) niet aan kon relateren. Wie kan mij daarbij helpen ?

Eerst het stukje genealogie:

1 Tyepke Sipkes Abbema. Tyepke Sipkes is overleden in 1577 in Roordahuizen.
Tyepke Sipkes trouwde met Gerck Alledr.

Kinderen van Tyepke Sipkes Abbema en Gerck Alledr:
1.1 Rinck Tjepkes Abbema, geboren omstreeks 1567. Overleden omstreeks 1631.

1.1 Rinck Tjepkes Abbema, geboren omstreeks 1567 in Franeker ? als zoon van
Tyepke Sipkes Abbema (1) en Gerck Alledr. Rinck Tjepkes is overleden omstreeks
1631, 64 jaar oud.
Rinck Tjepkes trouwde met Ebel Jansdr, dochter van Jan Jacobs en Jouwer
Toenesdr. Ebel Jansdr is overleden in 1593 in Franeker.

Kinderen van Rinck Tjepkes Abbema en Ebel Jansdr:
1.1.1 Tjepke Rintjes (Rinties) Abbema. Overleden in 1669.

1.1.1 Tjepke Rintjes (Rinties) Abbema, zoon van Rinck Tjepkes Abbema (1.1) en
Ebel Jansdr. Tjepke Rintjes (Rinties) is overleden in 1669 in Franeker.
Tjepke Rintjes (Rinties) trouwde omstreeks 1618 in Franeker met Heyltje
Wopkedr. Bants, 23 jaar oud, geboren omstreeks 1595 als dochter van Wopke
Ryuerds
Bants en Aaltje Jansdr. Heyltje Wopkedr. is overleden voor 1680, 85 jaar
oud.

Kinderen van Tjepke Rintjes (Rinties) Abbema en Heyltje Wopkedr. Bants:
1.1.1.1 Ebeltje Tjepkedr. Abbema, geboren omstreeks 1635. Overleden in 1694.

1.1.1.1 Ebeltje Tjepkedr. Abbema, geboren omstreeks 1635 als dochter van
Tjepke Rintjes (Rinties) Abbema (1.1.1) en Heyltje Wopkedr. Bants. Ebeltje
Tjepkedr. is overleden in 1694, 59 jaar oud.
Ebeltje Tjepkedr.:(1) trouwde, 16 jaar oud, op 19-03-1651 in Franeker met
Lambart Poppes Salvarda.


(2) trouwde, 33 jaar oud, op 09-01-1668 in Franeker met Hylcke Pytters
Houwerda (van), 24 jaar oud, geboren omstreeks 1644 in Boer als zoon van Pyter

Scheltes en Taedske Gabbesdr. (Reynsma). Hylcke Pytters is overleden op
31-07-1695 in Franeker, 51 jaar oud. Hij is begraven in Franeker Martinikerk
(198).
Ze zijn in ondertrouw gegaan op 09-01-1668 te Franeker.

Kinderen van Ebeltje Tjepkedr. Abbema en Hylcke Pytters Houwerda (van):
1.1.1.1.1 Petrus (Pytter) Hilarides, geboren omstreeks 1672. Overleden voor
1750.
1.1.1.1.2 Lambertus Hilarides Houwerda, van, geboren omstreeks 1677.
Overleden op 08-11-1721.

1. Kan iemand mij helpen om de volgende personen, die ik vond onder de
grafschriften van de Martinikerk in Franeker aan de voorgaande genealogie te
verbinden (ouders, broers en zusters enz.)


1674 ABBEMA, RINTJE TIEPKES 1674 * 56
1674 ABBEMA, HEILTJE TIEPKES 1674 * 56

1688 ABBEMA, RINTJE TIEPKES 1688 * 298

1719 ABBEMA, AELTJE TIEPKES 1719 * 201
1771 ABBEMA, HILTJE TIEPKES 1771 * 201

1748 ABBEMA, TIEPKE HIJLCKES 1748 * 198
1756 ABBEMA, HIJLKE TJEPKES 1756 * 109

1776 ABBEMA, IJBELTJE TIEPKES 1776 * 230
1781 ABBEMA, HERMANNUS 1781 * 324
1808 ABBEMA, ANTJE HYLKES 1808 * 109

In DTBL vond ik nog enkele andere vermeldingen, die ik ook graag zou inpasen.
Wie helpt ?

DTBL regio 11: west Friesland Ondertrouwregister Gerecht Franeker, 1706 DTB
nr: 247, 1700 - 1720 Vermelding: Ondertrouw van 14 augustus 1706
Man: Rinse Abbema, Bolsward
Vrouw: Jouwerke Harmens, Franeker
NB: student theologie, conrector

DTBL regio 11: west Friesland Trouwregister Hervormde gemeente Franeker, 1706
DTB nr: 262, 1683 - 1732 Vermelding: Attestatie afgegeven 29 augustus 1706
Man: Rinse Abbema, Bolsward
Vrouw: Jouwerke Harmens, Franeker
NB: conrector

DTBL regio 11: west Friesland Trouwregister Hervormde gemeente Franeker, 1692
DTB nr: 262, 1683 - 1732 Vermelding: Bevestiging huwelijk van 10 april 1692
Man: Nicolaus Nicolai, Franeker
Vrouw: Antje Rintjes Abbema, Franeker
NB: student theologie